Paint Shop Pro fotoclub

8 lessen, 40€

De PSP Fotocomputerclub is bedoeld voor cursisten die de cursus Fotobewerken met PSP hebben doorlopen.

Tijdens de bijeenkomsten van deze club gaan wij dieper in op de mogelijkheden die het programma biedt. Onderlinge ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Deelnemers kunnen zelf onderwerpen en/of problemen inbrengen.

Er zijn op dit moment 3 groepen die op verschillende niveaus werken.